सी-मोटर नियन्त्रण र सुरक्षा इन्भर्टर र सफ्ट-स्टार्टर
I- पर्खाल स्विच

समाधानहरू

सीएनसीले आफ्नो सक्रिय नवप्रवर्तन सहकारिता र विकासको सोचका साथ औद्योगिक संरचनालाई अनुकूलन र स्तरोन्नति गर्न जारी राख्नेछ ताकि ग्राहकहरूलाई अझ पूर्ण रूपमा समग्र समाधानहरू प्रदान गर्न सकियोस्।

समाचार मेलाहरू

सीएनसीले आफ्नो सक्रिय नवप्रवर्तन सहकारिता र विकासको सोचका साथ औद्योगिक संरचनालाई अनुकूलन र स्तरोन्नति गर्न जारी राख्नेछ ताकि ग्राहकहरूलाई अझ पूर्ण रूपमा समग्र समाधानहरू प्रदान गर्न सकियोस्।